Prof.Dr. A. Ali KARACA
Bölüm Başkanı

Değerli Öğrenciler,

Birçok farklı disiplini bir arada tutan ve kullanma becerisini gerektiren günümüz dünyası elbette bu donanıma sahip bireylerin dünyası olacaktır. İktisat Bölümümüz uluslararası rekabete ve yenidünya dinamiklerine uyumlu, ulusal gerçekleri de dikkate alarak öğrencilerimizi yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kamu sektöründe ve özel sektörde öğrencilerimize en geniş iş olanaklarını sağlamak için stratejik olarak seçilen dersler ve konular üzerinde eğitim programımıza ağırlık verilmiştir.

Eğitim programımız; kamu ve özel sektörde girmek için gerekli şartları sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. Örneğin; İdari Hakimlik, Kaymakamlık, Gelirler Uzmanlığı, Vergi Uzmanlığı, hesap uzmanlığı ve Müfettişlik gibi alanlarda uzmanlaşmak için Ekonomi, Hukuk, Maliye, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finans konularına öncelik verilmiştir. Eğitim programımız; özel sektör içinde pek çok alanda öğrencilerimize gelişme imkanı sunmaktadır. Bankalar, sigorta şirketleri, finans şirketleri, lojistik firmaları ve holdinglerin pazarlama, finans, mali işler gibi pek çok bölümünde ihtiyaç duyulabilecek bütün birikimi sağlamakla birlikte öğrencilerimizin kariyerlerini yükseltebilecekleri bir zemini oluşturmaktadır. Bu amaçla; Bankacılık, Sigortacılık, Dış ticaret, Finans, Pazarlama, Lojistik konuları da seçmeli ve zorunlu dersler olarak programımıza ilave edilmiştir.

İktisat Bölümümüzün diğer hedefi de, öğrencilerimizi bilim dünyasına araştırmacı ve akademisyen olarak kazandırmaktır. Dünyayı, ülkemizi ve ekonomik sistemleri tanıyan, sağlam hukuki ve mali sistem yanında, başarılı bir işletmeci olabilecek yönetim bilgisi, muhasebe ve finansman konusunda donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan programımız yılların deneyimli akademik kadromuz titizlikle hazırlamıştır.